O čem se psalo v červnu

Domů O čem se psalo v červnu


Za lékařským výzkumem stojí více žen než kdy jindy

Podle výzkumné rešerše článků publikovaných v nejvýznamnějších lékařských časopisech je více žen než kdy jindy autorkami lékařských studií. Počet autorek v USA se za posledních 10 let zvýšil o 4 % – číslo povzbuzující, leč nevelké. Nicméně, počet žen uvedených ve studiích na posledním místě – nejprestižnější pozice autorství označující profesní senioritu a vedení – vzrostl během té samé doby o 8 %. Tento nárůst je podstatný zejména proto, že vyšší genderová rozmanitost v lékařském výzkumu prokazatelně přináší více inovací a vědeckých poznatků. To potvrzuje i aktuální výzkum „Inovátorky a inovace“, který ukázal, že vynálezkyně v lékařských vědách se výrazně více zaměřují na ženy a zdravotní problémy žen, jako jsou srdeční choroby, rakovina prsu a autoimunitní nemoci.

Předsudky vůči samičím laboratorním zvířatům kazí vědecký výzkum

Genderová diskriminace ve vědě neovlivňuje pouze vědkyně, nýbrž i výsledky výzkumu prováděného na zvířatech. Tak zní závěr bádání docentky Rebeky Shansky, jenž potvrzuje, že drtivá většina používaných zvířat v lékařských výzkumech jsou samci. Důvodem „vykázání“ samic z laboratoří je domněnka, že hormony jako estrogen jsou rušivým elementem výsledků experimentu. Původ této hypotézy se datuje do 19. století a i přesto, že byla úspěšně vyvrácena, ve vědě stále přetrvává. Jejím důsledkem je ve srovnání s muži daleko menší míra znalostí o ženské biologii a zdraví, ale i vyšší míra nepříznivých vedlejších účinků léčiv na ženy, způsobená absencí samic při klinickém testování léků. Nezbývá než se ptát, jak moc nám ve skutečnosti záleží na zdraví žen, když se výzkum desítky let soustředí jen na jednu polovinu populace.

Nizozemská univerzita vyhlásila speciální náborový program pro ženy

Eindhoven University of Technology má v následujících letech v plánu přijmout až 150 vědkyň a akademiček na juniorní i seniorské pozice. Nový program se snaží řešit nízké zastoupení žen i proto, že se v žebříčcích hodnocení rovnosti žen a mužů pravidelně umisťuje na spodních příčkách. Na profesorských pozicích je zde totiž pouze 16 % žen a na docentských 29 %. Statistiky přitom ukazují, že v Česku jsme na tom ještě o trochu hůře než univerzita v Eindhovenu. Průměrně máme na českých školách 15 % profesorek a 25 % docentek. Navíc podle Monitorovací zprávy o postavení žen ve vědě na pozici výzkumnic působilo ke konci roku 2017 pouze 26,8 % žen proti 73,2 % mužů. I přesto na podobnou iniciativu ze strany českých technických vysokých škol zatím stále čekáme.

Za světovým objevem v léčbě rakoviny prsu stojí mladá česká vědkyně

Odpromovat ještě nestihla, přesto už před dokončením studia Eliška Novotná přispěla výzkumem v léčbě rakoviny prsu. Třiadvacetiletá vědkyně pracuje v centru BIOCEV, které se může pochlubit úspěchy ve vývoji a klinických testech látky MitoTam, jež dokázala zcela zneškodnit nádorové buňky u jedné z nejagresivnějších forem rakoviny prsu. Pro více informací klikněte zde.

V Americe vyrobili první ženskou resuscitační figurínu

Reklamní agentura JOAN vytvořila vůbec první doplněk určený k převedení standardní (mužské) resuscitační figuríny na ženskou. Produkt WoManikin byl navržen v reakci na nedávno publikovanou studii doktorky Audrey Blewer, jež zjistila, že ženy, které utrpí zástavu srdce na veřejnosti, mají o 27 % menší pravděpodobnost než muži, že se jim dostane první pomoci ve formě kardiopulmonální resuscitace. Důvodem je, že lidé si často nejsou jisti, jak provádět resuscitaci kolem ženských prsou. Agentura doufá, že figurína a s ní související kampaň přispějí k řešení problému, který někteří muži pociťují při provádění resuscitace na ženách. Zjistit, jak se provádí resuscitace (na mužské figuríně), můžete v tomto videu.