O čem se psalo v říjnu

Domů O čem se psalo v říjnu


Konference v Senátu: Neplýtvejme potenciálem žen

„Česká republika si nadále nemůže dovolit plýtvat potenciálem žen a vytvářet takové podmínky ve výzkumu, které vedou buď k tomu, že ženy z vědy odejdou, nebo mají méně dětí nebo dokonce volí bezdětnost. Víme, v čem je problém. Známe řešení a máme konkrétní příklady ze zahraničí. Teď se jen potřebujeme domluvit, jak situaci změnit a jaké konkrétní kroky podniknout,“ zaznělo v úvodním příspěvku od Marcely Linkové na konferenci Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost, která se konala 10. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR. Na akci pořádané Senátem Parlamentu ČR, Akademií věd ČR a oddělením NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vystoupili zástupci a zástupkyně ministerstev, grantových agentur, osoby z vedení výzkumných institucí a vědkyně a vědci. Mezi vystupujícími byli například předsedkyně Grantové agentury ČR Alice Valkárová, předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš, místopředseda TA ČR Pavel Komárek nebo Klára Petrželková z iniciativy VĚDMA na podporu vědkyň matek. Videozáznam i shrnutí diskuse naleznete na našem webu.


Projekt GENDERACTION v magazínu Times Higher Education

Respektovaný britský týdeník Times Higher Education přináší zprávu o návrzích z pera našeho projektu GENDERACTION, které přednesla Marcela Linková na konferenci finského předsednictví EU o genderové rovnosti New Pathways Helsinki. Mezi návrhy jsou například genderová vyváženost jako jedno z kritérií při vyhodnocování výzkumných projektů financovaných z programu Horizont Evropa, zavedení dočasných kvót na manažerských a rozhodovacích pozicích na univerzitách a ve výzkumných institucích, či zavedení certifikačního systému, jako je Athena Swan ve Velké Británii a Irsku. Více v článku.


Řekni, kde ty ženy jsou…

Proč tak málo žen v Česku přednáší a bádá v oblasti mezinárodních vztahů? Podle výzkumu za to může „macho“ kultura panující v tomto oboru, nezdravě soutěživé prostředí i znevažování genderových a feministických témat. Co s tím? Přečtěte si článek o kvalitativní studii, kterou vytvořily naše kolegyně Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská a Nina Fárová.


 Tereza Bartoníčková: Facebook za nás rozhoduje v zájmech i myšlení. Lidé už často nemají společnou realitu

Jak si zachovat lidskou mysl v prostředí, kterému dominují umělé algoritmy? To je jedním z témat, kterým se věnuje zakladatelka Internetového institutu Tereza Bartoníčková. O instituci zaměřené na mezidisciplinární výzkum internetu a jeho vlivu na společnost bude Tereza Bartoníčková hovořit v pondělí 11. listopadu na Fakultě stavební ČVUT, kde uvede přednášku profesorky Giny Neff Umělá inteligence a gender (proklik na web). „Chci, aby lidé pochopili, že realita, kterou jim servíruje Facebook, není neutrální. Je upravená nikoliv podle svobodné vůle, ale podle cílů sociální sítě – například pokud potřebuje, abyste klikli na reklamu,“ říká Bartoníčková v rozhovoru pro magazín CzechCrunch.


Najděte si vlastní mentoringovou cestu

V posledním měsíci proběhly hned čtyři mezinárodní mentoringové události. V druhé polovině září se v Neapoli konala konference, která se věnovala proměnám akademického prostředí a jejich dopadům na akademické kariéry různých společenských skupin, zejména žen. Konferenci spoluorganizovala evropská síť mentoringových programů ve vědě eument-net, které poslední dva roky předsedala členka našeho oddělení Kateřina Cidlinská. V roli předsedkyně ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation zde vystoupila Marcela Linková. Poté následovalo výroční zasedání sítě eument-net. V sobotu 28. září jsme pořádaly výroční setkání současných a bývalých mentees našeho mentoringového programu pro post/doktorand(k)y. V rámci programu byla řeč o výjezdu „na Fulbrighta“ do USA, o kombinaci vědecké kariéry a rodičovství a dalších tématech. Dne 7. října se na půdě Mendelovy univerzity v Brně konal mentoringový konferenční blok „Mentoring – How to Drive my PhD to a Successful End“, který moderovala Kateřina Cidlinská. Velice nás potěšilo, že všichni prezentující byli aktuální či bývalí mentees našeho mentoringového programu. Jeho další ročník spustíme na jaře 2020 – registrovat se můžete zde.


Dvojitá nespravedlnost změny klimatu

Eskalace sexuálního násilí po přírodních katastrofách, vyšší riziko utonutí při záplavách… Důsledky klimatické změny tvoří ze současného světa místo, jenž je pro ženy v chudobě ve srovnání s muži mnohonásobně nebezpečnější. Světová zpráva o katastrofách konstatuje, že „ženy a dívky jsou vystaveny vyššímu riziku sexuálního násilí, sexuálního vykořisťování a zneužívání, obchodování s lidmi i domácího násilí“ (IFRC, 2007). Pokud chceme poskytnout trvalé řešení chudoby a změny klimatu, celá naše společnost si musí uvědomit, že bez žen a jejich rovnoprávného postavení ve společnosti to nepůjde. Přečtěte si článek Kristýny Veitové o genderových aspektech klimatických změn. http://genderaveda.cz/dvojita-nespravedlnost-zmeny-klimatu/. K naší radosti má toto téma ohlas i v médiích, např. na ČT24.


Podzim proti rakovině: Přichází Pinktober a Movember

Pinktober a Movember = podzimní kampaně, které mají za cíl zvyšovat povědomí o rizicích rakoviny. Říjen je měsíc boje proti rakovině prsu, listopad je měsícem boje proti rakovině varlat a prostaty. Ze studií vyplývá, že riziko rakoviny prsu může zvyšovat nadměrná konzumace sýra. 12 000 členů a členek Lékařského výboru pro zodpovědnou medicínu podepsalo v USA petici vyzývající Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, aby byly všechny sýrové výrobky na obalu označovány jako produkty zvyšující riziko výskytu nádorových onemocnění. Více zde.


Řešení není ani v matriarchátu, ani patriarchátu, ale v rovných příležitostech

„Podařilo se sice nastavit rovný přístup ke vzdělání, máme víc vysokoškolaček než vysokoškoláků (i když doktorandek už je zase méně než mužů a směrem nahoru žen ubývá), ale v rodinách jsou péčí o děti, o starší generaci a domácími pracemi stále přetíženy ženy,“ říká Marie Čermáková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Přečtěte si rozhovor.