Oertelt-Prigione: Genderově senzitivní výzkum je nutností

Domů Oertelt-Prigione: Genderově senzitivní výzkum je nutností


NKC – gender a věda zorganizovalo další z cyklu přednášek zahraničních odbornic v oblasti genderové dimenze v obsahu výzkumu, vývoje a inovací. Tentokrát na téma  „COVID-19: What is a pandemic teaching us about the impact of sex and gender on health?“ s lékařkou a expertkou v oblasti genderově senzitivní medicíny, Sabine Oertelt-Prigione MD, PhD, MScPH.

Přednášky konané 27. 10. se zúčastnilo na třicet osob z mezinárodního i tuzemského vědeckého prostředí. Diskutována byla nejnovější data týkající se právě probíhající pandemie COVID-19, např. skutečnost, že dle statistik umírá na COVID více mužů, zatímco nakažených je početně více mezi ženami. I proto dle Sabine Oertelt-Prigione může mít nezohlednění rozdílných biologických predispozic žen a mužů třeba při vývoji vakcín dalekosáhlé důsledky pro jejich použitelnost na celou populaci.

V rámci přednášky byly dále tematizovány i rozdílné dopady s ohledem na kulturní a sociální aspekty pandemie, které opět dopadají rozdílným způsobem na ženy a muže: feminizované profese ošetřovatelek jsou přetížené, zároveň se u žen stále předpokládá i primární pečující funkce v domácnosti a starost o děti.

[easy-image-collage id=21417]

 

Závěrečná část přednášky shrnula důležité body k budoucímu směřování medicínského výzkumu: nejen pohlavně, ale i genderově senzitivní výzkum je nutností, protože jen tak lze dělat excelentní, validní a relevantní vědu pro všechny. Je nutné chápat medicínu v komplexním vztahu ke společnosti, kdy jako lékařky a lékařky, výzkumnice a výzkumníci budeme vnímat její provázanost se strukturálními a kulturními podmínkami. Důležité je také zcitlivování studujících medicíny v problematice genderové rovnosti.

Sabine Oertelt-Prigione (@smoertelt) | TwitterLékařka a expertka v oblasti genderově senzitivní medicíny, Sabine Oertelt-Prigione MD, PhD, MScPH, studovala v USA, Itálii, Německu a Velké Británii, kde zkoumala biologické faktory pohlavní diference a jejich vlivů na autoimunitu. Dále se podílela na výzkumu vlivu pohlaví a genderu na kardiovaskulární onemocnění. Je také autorkou první mezinárodní databáze o pohlavně a genderově senzitivním výzkumu, koeditorkou jednou z prvních učebnic v této oblasti a realizovala jednu z největších evropských studií na téma sexuálního obtěžování v akademickém prostředí. Sabine je členkou evropské expertní skupiny Gendered Innovations, která poskytuje konzultace národním vládám a grantovým agenturám v oblasti zohlednění genderové dimenze v obsahu výzkumu.