Online konference: Věda a výzkum 2021+

Domů Online konference: Věda a výzkum 2021+


DATUM A ČAS KONÁNÍ

13. 10. 2020 od 9.00 do 13.00

PŘED KONFERENCÍ

Online konference bude probíhat pomocí komunikační služby Zoom. Pro sledování konference je třeba si Zoom nainstalovat na své PC či telefon. Bezplatně tak můžete učinit zde.

REGISTRACE

Pro sledování konference je dále třeba se registrovat. Po vyplnění registračního formuláře vám zašleme odkaz s přístupovými údaji.

PROGRAM

9.00 – 10.30 | Nové strategie pro VaVaI

Cílem první části konference bude představit nejnovější evropské a české politiky v oblasti genderové rovnosti ve VaVaI, diskutovat příležitosti, které institucím VaVaI přinášejí, a informovat o nástrojích podpory, jež jim budou v této oblasti v nadcházejícím období k dispozici.

09.00 – 09.15 – Andrej Babiš | Národní politika výzkumu a inovací 2021+

09.15 – 09.30 – Helena Válková | Věda a výzkum ve Strategii rovnosti žen a mužů 2021+

09.30 – 09.45 – Marcela Linková | Nový Evropský výzkumný prostor a Horizont Evropa

09.45 – 10.00 – Vlaďka Petráková | Zkušenosti s vědeckou prací v ČR a Německu

10.00 – 10.15 – Timea Crofony | Podpora institucí VaVaI ze strany NKC

10.15 – 10.30 – Jitka Ulrichová | Představení agendy skloubení vědecké profese a rodičovství RVVI

10.30 – 10.45 – Coffee break

10.45 – 12.15 – Kulatý stůl s poskytovateli financí na VaVaI

V druhé části konference bude představen a diskutován návrh metodiky na podporu genderové rovnosti ve VaVaI, jehož součástí je také podpora institucí VaVaI.

10.45 – 10.50 – Rut Bízková | Zahájení

10.50 – 11.00 – Hana Tenglerová | Metodika pro poskytovatele

11.00 – 12.15 – Kulatý stůl se zástupci/kyněmi poskytovatelů

12.15 – 12.30 – Uzavření konference

 

Pro efektivitu konference nemají registrovaní během sledování zapnutou kameru ani mikrofon. Své komentáře a dotazy však mohou psát do Zoom chatu.