Panelová diskuze L´Oréal Pro ženy ve vědě se zaměřila na sexuální obtěžování i návrat vědkyň po rodičovské pauze

Domů Panelová diskuze L´Oréal Pro ženy ve vědě se zaměřila na sexuální obtěžování i návrat vědkyň po rodičovské pauze


17. května proběhla na Francouzském velvyslanectví v Praze diskuze u příležitosti vyhlášení laureátek 17. ročníku talentového programu L‘Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Diskuze se účastnili Petr Štěpánek, ředitel pro vědu společnosti L’Oréal, Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a loňská laureátka ceny L´Oréal imunoložka Zuzana Střížová a za NKC Marcela Linková. Tématem debaty byl aktuální problém sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí, který se projevuje i ve výzkumném prostředí, a také překážky, kterým vědkyně čelí při návratu po rodičovské pauze.

Výsledky šetření L´Oréal ukázaly, že téměř každá druhá vědkyně se setkala na svém pracovišti se sexuálním obtěžováním a u více než poloviny z nich to mělo negativní vliv na jejich další kariéru ve vědě. Výsledky této studie tak potvrzují zjištění loňského výzkumu projektu UniSAFE, na kterém se NKC podílí. „S nějakou formou genderově podmíněného násilí mělo zkušenost 62 % účastnic a účastníků výzkumu, ale pouze 13 % osob tuto skutečnost nahlásilo. Tento fakt ukazuje, že problém je nutné řešit systémově a nastavit pro univerzity a instituce konkrétní procesy, které se zaměří nejen na to, jak v takové situaci reagovat, ale také jak jí předcházet,“ uvedla Marcela Linková.

Další část debaty se věnovala překážkám, kterým vědkyně čelí po návratu z rodičovské pauzy, a také stereotypům, s nimiž se setkávají. „Vědkyně-matka velmi často nebývá považována za stoprocentní vědkyni, jelikož se nemůže plně soustředit na vědu. Toto je základní stereotyp a předsudek, který mezi vedoucími týmů a institucí vůči vědkyním bohužel stále panuje,“ komentovala problematiku návratu do výzkumu po rodičovské pauze Marcela Linková.

Podobnosti o debatě se dozvíte na webu vedavyzkum.cz zde.

Foto: L’Oréal