Péče o akademickou komunitu a gender

Domů Péče o akademickou komunitu a gender


Kromě většího množství povinností a práce v soukromé sféře, která ovlivňuje jejich profesní výkony a uplatnění, stráví ženy podle nové studie také víc hodin a aktivit prací pro akademickou komunitu. „Našli jsme přesvědčivé důkazy o tom, že ženy v průměru vykonávají víc akademické práce pro odbornou komunitu než muži a tento rozdíl je daný především účastí na vnitřních nikoli vnějších aktivitách,“ konstatuje autorský tým.

Tento fakt má pravděpodobně vliv na výkon žen v jiných oblastech akademické práce, jako jsou výzkum a výuka, které jsou hodnoceny nejen finančně, ale i z hlediska profesního jako významnější.


K tomuto závěru dospěli Cassandra M. Guarino a Victor M. H. Borden na základě analýzy federálního dotazníkového šetření Faculty Survey of Student Engagement (USA, 2014), který obsahoval bez mála 19 tisíc odpovědí členů a členek fakult ze 143 amerických univerzit. Z nich byly vybrány odpovědi těch, kteří jsou na pozici s definitivou (tenure-track) a působí na institucích, které mají čtyřleté studijní programy.

Tyto osoby tvořily cca 40 % původního vzorku. Pro podrobnější vhled na studovanou problematiku pracoval autorský tým také s podrobnými výročními daty dvou výzkumných univerzit na Středozápadě (označené jako typy „flagship“ a „urban“). Výsledky hlubšího zkoumání potvrdily výstupy celonárodní analýzy.

Akademičky podle celonárodního šetření pracovaly týdně o 30 minut více než jejich mužští kolegové a podle lokálního průzkumu měly o 1,5 aktivity spadající pod hlavičku práce pro akademickou komunitu ročně. V obou případech byly rozdíly statisticky signifikantní. Nejvíc přetížené byly profesorky.

Průzkum dále ukázal rozdíly mezi jednotlivými obory:

  • v oblasti přírodních a technických věd silně koreloval výskyt žen ve vedení katedry a prací jejích členek pro akademickou komunitu vně katedry;
  • v sociálních vědách koreloval výskyt muže ve vedení katedry s vyšším množstvím práce pro akademickou komunitu, kterou vykonávaly členky katedry a která směřovala dovnitř instituce;
  • v uměnovědách zase výskyt ženy ve vedení katedry znamenal korelaci s vyšším množstvím práce žen pro katedru.

Práce pro odbornou komunitu je často při snaze vytvářet rovnováhu na výzkumných institucích přehlížena. Zároveň je to věc, kterou lze relativně jednoduše ovlivnit. Vedení stačí monitorovat tyto úkoly a přizpůsobit jejich rozdělování tak, aby byly férovější. Informovat o této disproporci a podpořit ženy v tom, aby měly větší prostor pro rozhodnutí, zda úkol přijmou či nikoli.

Podrobnosti v článku Relying on Women, Not Rewarding Them na serveru Insidehighered.com.
Studie: Faculty Service Loads and Gender: Are Women Taking Care of the Academic Family?