Říjnové perličky a špeky

Domů Říjnové perličky a špeky


Vítáme prohlášení Evropské platformy žen ve vědě (EPWS), jíž je NKC – gender a věda asociovaným členem, k tématu genderové rovnosti v novém rámcovém programu Horizont Evropa, který se právě projednává v Evropském parlamentu. Memorandum vyzývá k  důslednějšímu začlenění rovnosti žen a mužů a genderové dimenze do stávajícího návrhu nového rámcového programu financování evropského výzkumu. V rámci projektu GENDERACTION jsme se tématu podrobně věnovaly v sérii doporučení (viz zde).

V Maďarsku přituhuje. Zákaz genderových studií je definitivní. „Pozice vlády je taková, že se lidé rodí jako muži nebo jako ženy,“ konstatoval pro CNN její mluvčí. A my dodáváme, že země je placka a Slunce se točí kolem ní. Současní studující mohou studia dokončit. Středoevropská univerzita čelí dlouhodobému tlaku, a proto část své činnosti přesouvá do Vídně, kde je situace, co se týče akademických svobod, o dost jistější.

Mezitím v ČR: diskuze kolem ratifikace Istanbulské úmluvy (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) jsou v ČR překvapivě velké a vyvolávají u konzervativně smýšlejících osob velmi negativní reakce. Smlouvu přitom ratifikovala většina evropských zemí včetně států na Balkáně, Polska, Rumunska a Turecka.