Zářijové perličky a špeky

Domů Zářijové perličky a špeky


Předsednictvo Americké asociace pro vědecký pokrok (AAAS) v září schválilo nová pravidla, na jejichž základě může dojít ke zproštění čestného doživotního členství za prokázané vědecké pochybení nebo vážné porušení profesní etiky, do něhož spadají i případy sexuálního obtěžování. Předsedkyně AAAS Margaret A. Hamburg prohlásila, že sexuální obtěžování nemá ve vědě místo. „Jako vědecká komunita musíme udělat víc pro vytvoření respektujícího a podporujícího prostřední pro naše kolegyně, kolegy a studující.“ Podrobnosti zde.

A ještě jedna perlička, tentokrát z Masarykovy univerzity, která zavádí motivační podporu pro matky vracející se z rodičovské dovolené. U interní grantové agentury nyní mohou úspěšné týmy získat dotaci půl milionu korun, pokud bude v projektu na významné pozici působit žena, která se vrací z rodičovské. Cílem je zvýšit počet žen ve vědě. Takže gratulujeme k nevídanému počinu a držíme palce, ať se věc osvědčí!

Na opačném spektru také gratulujeme, tentokrát Akademii věd ČR k prodloužení série „all male“ laureátů Akademické prémie a také Radě pro výzkum a vývoj ke zvolení výlučně mužských kandidátů do vědecké rady Technologické agentury ČR. Třeba se příště lépe zadaří a nějaké vhodné kandidátky budou nejen nalezeny, ale i zvoleny.