Perličky v březnu

Domů Perličky v březnu


AV ČR vyjadřuje podporu genderové rovnosti ve výzkumu

AV ČR ve Stanovisku k novému evropskému rámcovému programu Horizont Evropa ocenila koncepty směřující k podpoře evropských výzkumných projektů, stejně jako zjednodušování administrativní zátěže či vizi otevřené vědy, inkluzivity a genderové rovnováhy:

„AV ČR je toho názoru, že by zásady uplatňované v současném rámcovém programu, ať jde o dbaní na rovné zastoupení pohlaví ve výzkumných týmech či evaluačních panelech, spolu s přihlížením k genderovéu rozměru v samotném výzkumu, měly být zachovány přinejmenším ve stávajícím rozsahu i v HE, a to napříč jeho jednotlivými částmi. Příslušná opatření patří k samotnému základu moderní liberální demokratické společnosti, k jejímž principům se Česká republika hlásí. AV ČR proto oceňuje návrh Evropského parlamentu na navýšení grantu v rámci akcí MSCA v případě odchodu výzkumníka na mateřskou či rodičovskou dovolenou,“ píše se ve Stanovisku. AV ČR zároveň apeluje na výraznější navýšení celkového rozpočtu a varovala před snižováním podílu finančních prostředků na výzkumné infrastruktury.

Vědkyně nepřechýlené

Radost nám udělala reportáž České televize, v níž příjmení britských vědkyň, jež se zúčastnily konference Women In Science, ponechala redakce nepřechýlené.