Petice: společenská témata v Horizontu Evropa

Domů Petice: společenská témata v Horizontu Evropa


Odezvy na návrh nového evropského rámcového programu podpory výzkumu a inovací přišly také ze strany sociálních a humanitních věd. Tentokrát se můžete přidat k petici za začlenění podpory pro téma vědy, společnosti a občanských iniciativ, které jsou ve stávajícím programu Horizont 2020 financovány z kapitoly Science with and for Society. Podrobnosti k problematice, argumenty a odkaz na petici najdete zde.