Plány genderové rovnosti: jak jsme na tom?

Domů Plány genderové rovnosti: jak jsme na tom?


Členky týmu NKC Anna Donovalová a Hana Tenglerová v rámci projektu STRATIN+ aktuálně dokončily analýzu o situaci ve veřejném sektoru z hlediska plnění kritéria účasti v soutěžích Horizontu Evropa. Cílem materiálu je poskytnout zpětnou vazbu institucím formou doporučení, poukázat na příklady kvalitně zpracovaných plánů a podpořit implementaci plánů i přemýšlení o případných revizích. Zpráva byla zveřejněna začátkem dubna 2023.

Z analýzy vyplývá, že k lednu roku 2023 mělo plán genderové rovnosti celkem 70 organizací, které provádí výzkum ve veřejném sektoru (tj. 66 %). Konkrétně to bylo 71 % vysokých škol a 64 % výzkumných institucí. Ve většině případů plány kopírují povinné minimální požadavky, které stanovila Evropská komise. Všechny povinné požadavky ale splňuje pouze 33 % organizací, které provádí výzkumnou činnost ve veřejném sektoru v ČR. Plány vysokých škol jsou ve srovnání s těmi, které vytvořily výzkumné instituce, sice konzistentnější, ale povinné požadavky stanovené Evropskou komisí splňují  s mírně nižší úspěšností než výzkumné instituce.

Vzhledem k tomu, že se plán genderové rovnosti jako podmínka účasti v Horizontu Evropa objevil teprve nedávno, je třeba brát v potaz to, že většina institucí tento dokument vytváří poprvé. Ačkoli je úroveň plánů různá, mnohé z nich jsou kvalitní a budou oporou pro další zlepšení ve fungování organizací.

„Chtěli bychom vyjádřit uznání všem, kdo vznik plánů koordinovali, podíleli se na jejich vzniku anebo jej ze své pozice podpořili. Řada organizací se nyní ocitá na začátku nové fáze, fáze implementace, která je – má-li mít nějaký pozitivní dopad – snad ještě náročnější než samotný design a přijetí plánu. Je proto zásadní, aby se organizace a její představitelé nyní zaměřili na to, jak se daří jednotlivé aktivity plnit, a také je vyhodnocovali. My situaci budeme i v budoucnu mapovat,“ konstatuje Hana Tenglerová.

Analýza je dostupná zde.