Komunita pro změnu

Komunita pro změnu (dřívější název Pracovní skupina pro změnu) vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertizu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci.

Přejete si stát se členkou/členem Komunity pro změnu? Připojte se!

 


     

    V případě dotazů kontaktujte koordinátorky projektu Markétu Brabcovou nebo Gabrielu Langammerovou