Podpora institucí

Konzultace

Nabízíme konzultace k problematice rovných příležitostí ve vědě, výzkumu a vysokém školství. Konzultace se především týkají:

– vytváření Plánů genderové rovnosti

– změn směřujících k férovějšímu pracovnímu prostředí

– vytváření metodik, plánů a dokumentů podporujících rovné příležitosti

– genderově senzitivní komunikace

– překonávání rezistencí ke změně

ČJ/AJ

 

Semináře a školení Komunity pro změnu

V rámci činnosti Komunity pro změnu nabízíme zdarma otevřené semináře a workshopy zaměřené na procesy, jevy a oblasti institucionální změny.

ČJ

Proběhlé i plánované akce naleznete v našem KALENDÁŘI

 

In-house školení a přednášky

Nabízíme školení a přednášky týkající se genderové rovnosti a rovných příležitostí v institucích, která připravujeme na míru v úzké spolupráci s danou institucí na základě konkrétních potřeb a výchozí situace.

ČJ/AJ

 

Horizont Evropa

Nabízíme konzultace k genderové dimenzi v obsahu výzkumu a k genderové problematice v projektech rámcového programu Horizont Evropa.

ČJ/AJ

 

Přednášky zahraničních expertek a expertů

Pořádáme pravidelné přednášky zahraničních odbornic a odborníků na témata týkající se genderové dimenze v různých oborech a oblastech výzkumu, genderově slepého výzkumu a jeho rizik, apod.

Proběhlé i plánované akce naleznete v našem KALENDÁŘI

AJ