Podpořte gender v příštím rámcovém programu

Domů Podpořte gender v příštím rámcovém programu


V aktuálním rámcovém programu pro výzkum a inovace EU je gender jedním z průřezových témat. Znamená to zvýšený zájem o gender v obsahu znalosti, finance na projekty, které umožňují výzkumným institucím zavádět například opatření, které zlepšují slučitelnost vědecké profese a rodičovství, i větší pozornost k tématu vyváženosti týmů i rozhodovacích orgánů. Horizont 2020 také zvýšil pozornost věnovanou vyváženosti týmů i rozhodovacích orgánů a problematiky genderu v obsahu znalosti. Je to právě Horizont 2020, který vzbudil u řady institucí u nás vůbec poprvé zájem o to zabývat se genderovou rovností.

Máte-li jako my pocit, že by bylo dobré v tom pokračovat, přidejte se k petici pro Evropskou komisi!