Postavení žen ve vědě v EU: Zlepšení, ale pomalé

Domů Postavení žen ve vědě v EU: Zlepšení, ale pomalé


Když v roce 2003 vyšla první zpráva She Figures, byly ženy nedostatečně zastoupeny nejen na nejvyšších stupních vědecké kariéry a ve vedoucích pozicích, ale například i na úrovni doktorského studia.

Z poslední zprávy She Figures 2018, která vychází jednou za tři roky, vyplývá, že tyto statistiky se v posledních letech změnily, byť ve vědě je průměrně napříč Evropou pořád pouze třetina žen a Česká republika jich má třetí nejmenší podíl.

Podíl žen ve vědě v r. 2015 – EU 33,4%, ČR 26,9%.

Největší reprezentací žen ve vědě se mohou pochlubit Lotyšsko a Litva (51 a 50,7 procent), zatímco nejnižší zastoupení vykazuje Nizozemí (25,4 procent). Následuje Francie (26,1 procent) a hned po ní Česká republika s 26,9 procenty.

Od roku 2003 se počet žen na úrovni magisterského studia zvýšil natolik, že ve většině oborů ženy převažují. Podíl žen mezi doktorandy je poměrně vyrovnaný. Zatímco v magisterských programech jejich podíl narůstá, na vědeckých pozicích se jejich podíl naopak snižuje. To platí i o České republice.

V zastoupení žen na profesorské úrovni v rámci akademických úvazků skončila ČR na druhé nejhorší příčce. V r. 2016 jsme měli celkově 14,6 procent žen na profesorské pozici, zatímco evropský průměr je 23,7 procent.

Ve vedoucích pozicích ve vědě a výzkumu jsou české ženy zastoupeny také podprůměrně. Zatímco průměr v EU byl v roce 2017 27 procent žen mezi členy vedení  a 20 procent v rozhodovacích pozicích, v ČR bylo mezi členy vedení 17 procent žen a jejich podíl na nejvyšších postech vedení byl nulový (s. 130).

Podle zprávy ve vědě existují významné genderové platové rozdíly (tzv. gender pay gap), které jsou dokonce vyšší než na trhu práce obecně.

Nemůžeme jen tak sedět. Carlos Moedas

V roce 2014 měly ženy ve vědě v zemích EU v průměru o 17 procent menší mzdu než muži (v celkové ekonomice 16,6 procent). V České republice si vědkyně vydělaly o 25,4 procent méně než vědci (obecně na českém trhu práce mají ženy nižší plat než muži o 22,5 procent).

V oborech STEM je zastoupení žen na všech úrovních poměrně nízké – 32 procent.

„Zlepšení tu  máme, ale je pomalé,“ píše v editorialu zprávy eurokomisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas. „Před námi je ještě dlouhá trnitá cesta. Avšak každý krok, který uděláme, stojí za to,“ dodává. Podle něj nemůžeme jen tak sedět a čekat, že se to samo spraví. „Potřebujeme změnu celé kultury, což vyžaduje systematický, řízený přístup, změny ve vzdělání a především silnou politickou vůli,“ dodává eurokomisař Moedas.

Zdroj: Zpráva She Figures
Foto: Evropská komise

Publikace Akademičky a akademici 2018 , kterou vydalo NKC v prosinci 2018, přinášejí návrhy opatření na zavádění genderové rovnosti do českých institucí i příklady dobré praxe ze zahraničí, které institucím mohou posloužit jako inspirace. NKC je připraveno s institucemi tato opatření konzultovat.