Pozvánka: Informační den s M. Skłodowskou Curie

Domů Pozvánka: Informační den s M. Skłodowskou Curie


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 2. dubna 2019 Národní informační den zaměřený na akce Marie  (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Informační den se uskuteční v prostorách AV ČR, Národní 3, Praha 1 (sál 206).

Mezi pozvanými řečníky jsou Samy Bettiche z Evropské komise (REA), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů projektů. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

Zaregistrovat se můžete zde.