Přestaňme ženám říkat, na co se hodí, doporučují experti

Domů Přestaňme ženám říkat, na co se hodí, doporučují experti


Podíl žen na výzkumných pozicích činil v roce 2018 v Česku 27 procent. Nejvyšší zastoupení ze zemí EU mají ženy v Lotyšsku. Jejich podíl činí 51 procent.

Žen ve vědě a výzkumu působí stále málo. Absolventek vysokých škol je přitom dost, cestou ze školy do vědy se ale vytrácí.

„Když se podíváte, kolik žen nakonec pracuje ve vědě, je zřejmé, že cestou od školy do vědy je vysoká ‚smrtnost‘,“ popsala problematiku zastoupení žen ve vědě předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová v článku Hospodářských novin. Podrobněji situaci rozvedla členka NKC Kristýna Veitová, která i nastínila, jak ji postupně změnit:

„Dosažení vyššího zastoupení žen ve vědě si žádá změny jak na individuální, tak systémové úrovni, například tím, že dívky a chlapce, ženy a muže přestaneme rozdělovat do dvou protichůdných skupin, pro které se hodí jiné věci, vzdělání a práce.“

Celý článek si můžete přečíst v archivu Hospodářských novin.