Připojte se ke kurzu Train-the-Trainers v Berlíně

Domů Připojte se ke kurzu Train-the-Trainers v Berlíně


Gender Equality Academy hledá zájemce a zájemkyně o třídenní kurz „Train-the-Trainers“ v Berlíně. Cílem projektu je navázat nové vazby a rozšířit síť školitelů a školitelek v oblasti rovnosti žen a mužů.

Proto se GE Academy rozhodla uspořádat novou akci zaměřenou na budování kapacit, která bude věnována uchazečům a uchazečkám, kteří chtějí pracovat na prosazování rovnosti žen a mužů ve výzkumu, inovacích a vysokoškolském vzdělávání. 27. dubna se v rámci projektu uskuteční třídenní kurz „Train-the-Trainers“ v Berlíně.

Kurz nabídne:

 • Využití genderového vzdělávání v procesech strukturálních změn ve výzkumu a inovacích (VaI) s využitím plánu genderové rovnosti (GEP) a nástroje GEAR pro institucionální změny.
 • Identifikace a uplatnění genderově citlivých a participativních principů a postupů jako základní součásti transformativní strukturální změny.
 • Rozšíření a aplikace znalosti o rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích.
 • Pochopení postupů GE Academy s cílem stát se součástí celoevropské sítě školitelů v oblasti genderu.

Účast je bezplatná. Vybraným účastníkům a účastnicím bude nabídnuta příležitost k dalšímu zapojení do GE Academy tím, že se stanou školícími na nadcházejících kurzech.

Ucházející by měli prokázat následující:

 • Znalosti a expertiza v oblasti genderu
 • Dovednosti se školením dospělých, komunikační dovednosti
 • Expertiza v oblasti politiky VaVaI nebo v oblasti institucionálních změn
 • Zájem a ochota poskytovat genderová školení jménem GE Academy na různých místech
 • Flexibilita při poskytování školení na základě dostupnosti a harmonogramu hostitelských institucích

U ucházejících vítáme:

 • Zkušenosti s technikami facilitace a skupinovou dynamikou
 • Předchozí zkušenosti se školením v oblasti genderu
 • Výzkumné zkušenosti a / nebo publikace o strukturálních změnách v oblasti rovnosti žen a mužů
 • Odhodlání k neustálému profesnímu rozvoji v oblasti genderových kurzů

Pro další informace navštivte web projektu GE Academy. Přihlášky budou přijímány do 24. ledna (17:00 bruselského času).

Chcete-li získávat nejnovější informace o projektu, přihlaste se k odběru informačního bulletinu GE Academy.