Proběhl již druhý letošní workshop Komunity pro změnu

Domů Proběhl již druhý letošní workshop Komunity pro změnu


Druhý letošní workshop Komunity pro změnu se konal 19. června v Akademickém konferenčním centru Praha.

Věnovali jsme ho problematice genderového (re)auditu v cyklu plánu genderové rovnosti a zaměřili jsme se na to, jak se reaudit liší od běžného genderového auditu, v čem se s ním naopak shoduje, jaké má náležitosti a jak jeho výsledky využít pro design plánu genderové rovnosti.

Hostkou workshopu byla Helena Skálová z Ministerstva práce a sociálních věcí, odbornice na genderové audity a rovné odměňování.