Proběhl pilotážní workshop Katalyzátorů změny

Domů Proběhl pilotážní workshop Katalyzátorů změny


NKC − gender a věda uspořádalo 29. února workshop k pilotáži nového nástroje pro vysokoškolské a výzkumné instituce − Katalyzátory změny.

Model Katalyzátorů změny byl navržen specificky pro účely výzkumných organizací a vysokých škol, které usilují o genderovou rovnost zejména prostřednictvím plánů genderové rovnosti. Cílem nástroje je pomoci institucím mapovat postup institucionalizace v klíčových oblastech institucionální změny v oblasti genderové rovnosti.

Cílem workshopu bylo získat na nový nástroj zpětnou vazbu. Všem zapojeným institucím (šlo o pět vysokých škol a pět výzkumných ústavů) patří za jejich cenné připomínky a aktivní účast velký dík. Děkujeme nejen za pozitivní reflexi, ale i za konstruktivní připomínky, které jsou klíčové pro vyladění modelu tak, aby maximálně odpovídal potřebám institucí.