První letošní workshop Komunity pro změnu

Domů První letošní workshop Komunity pro změnu


První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval procesním požadavkům plánu genderové rovnosti a jejich implementaci v institucích VaVaI.

V jeho rámci jsme se zaměřily*i na stav implementace plánu genderové rovnosti ve vztahu k procesním požadavkům a na sdílení dobré i méně úspěšné praxe.

Součástí programu byly aktuální informace Evropské komise k připravovaným kontrolám plánů genderové rovnosti (legal compliance checks). Účastnice*íci workshopu si také mohly*i ověřit, jak si jejich instituce v oblasti plnění procesních požadavků stojí.