Prosincová výročí

Domů Prosincová výročí


Grace Hopper a Ada Lovelace: Dvě průkopnice počítačového programování

Dne 9. prosince uplynulo 113 let od narození americké matematičky, informatičky a důstojnice námořnictva Spojených států Grace Hopper. Byla programátorkou prvních počítačů ve firmě Harvard Mark I a vyvinula první kompilátor pro počítačový programovací jazyk. Díky šíři svých schopností byla někdy přezdívána „Amazing Grace“. O den později uplynulo 204 let od narození další významné matematičky a jedné z nejpozoruhodnějších postav počítačové historie Ady Lovelace. Ta je považována za historicky první programátorku vůbec. Svými myšlenkami o programovatelných strojích daleko předběhla svoji dobu. Viděla v nich nejen pouhé nástroje umožňující přesné výpočty bez chyb, ale technologii, která jednoho dne umožní užší spolupráci mezi lidmi.