Rezistence ke změně: Změna rezistencí!

Domů Rezistence ke změně: Změna rezistencí!


Připojte se k webináři Anity Thaler (IFZ, Rakousko) & Jennifer Dahmen-Adkins (RWTH Univerzita v Cáchách, Něměcko), jenž proběhne 24. srpna v pořadatelské gesci Komunity pro změnu NKC – gender a věda!

Tento webinář – vedený v AJ – se zaměřuje na individuální zkušenosti s odporem vůči organizačním změnám při zavádění plánů genderové rovnosti ve vědecko-výzkumných institucích.

Anita a Jennifer mají bohaté zkušenosti v oblasti rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a obě se podílely na zavádění plánů genderové rovnosti (GEP) ve výzkumných institucích v rámci projektu GenderTime. V současnoti pracují na participativním vytváření znalostí v projektu CHANGE .

Základním principem webináře je předpoklad, že každá země, organizace i jedinec má své specifické prostředí, které musí při vytváření nových znalostí být bráno v potaz. Účastnice a účastníci webináře dostanou předem dokument, ve kterém budou mít možnost uvést své vlastní zkušenosti s rezistencemi ke změnám. S těmito a dalšími příklady z dalšíchprojektů se bude v rámci webináře pracovat.

Ačkoliv bude webinář probíhat on-line a podklady můžeme dále poskytnout kontaktům Komunity pro změnu, kapacita bude omezena na 16 osob, abychom zajistily bezpečné prostředí pro otevřenou diskuzi a sdílení. Hlašte se prosím skrze TENTO formulář do 18/08/2020.