Říjen 2018 v zahraničních médiích

Domů Říjen 2018 v zahraničních médiích


Kdo čelí předsudkům ve fyzice?

Vlnu kritiky sklidil po svém vystoupení profesor fyziky Alessandro Strumia z univerzity v Pise. Na semináři o genderu ve fyzice ve švýcarském CERNu prohlásil, mimo jiné v reakci na jemu předcházející vystoupení, které se věnovalo sexuálnímu obtěžování, že se osoby, které hovoří o tomto fenoménu, obávají problémů, které neexistují. Upozornil dále na to, že ve fyzice jsou diskriminováni zejména muži a že on sám byl odmítnut, když byla při žádosti o stejnou pozici upřednostněna žena, ačkoli on měl vyšší kvalifikaci. Podle vyjádření CERNu bylo jeho vystoupení v rozporu s etickým kodexem instituce, prezentace Alessandra Strumii byla stažena z webových stránek akce a byl do vyšetření případu suspendován. Více na webu BBC (zde a zde), tématu věnoval pozornost také Guardian (zde a zde).


Limity experimentálních vědců

Věda má zásadní společenskou úlohu v ustavování pravd. Pokud nás hnutí #MeToo něco naučilo, pak to, že případy sexuálního zneužívání nezapadají do rámce, který je typický pro experimentální vědecké bádání: mnoho zásadního pro pochopení bezpráví je totiž založeno na zkušenostech a spočívá v individuálních výpovědích jednotlivců. Pro lidi, kteří se pohybují v experimentálních vědách tak fakt, který nemůžeme změřit, spočítat nebo empiricky pozorovat, nemusí vůbec existovat – a to přesto, že studie, které se týkají sexuálního obtěžování, ukazují, že je tento fenomén široce rozšířen. Osobní svědectví nelze ověřit ani testovat empiricky. A na to se řada obviněných s úspěchem odvolává. Podrobnosti k tématu na webu theatlantic.com.


Když jste jediná: výzvy, kterým ženy čelí v mužských doktorandských kolektivech

Doktorandky, které nemají žádné kolegyně, mají o 12 procentních bodů nižší šanci, že dokončí doktorát během let, než jejich mužští kolegové ze stejné kohorty. Při každém nárůstu podílu doktorandek o 10 procentních bodů v dané kohortě se jejich zastoupení mezi těmi, kdo úspěšně dokončili doktorát, zvýšilo o 1 procentní bod. To vyplývá z dat mapující situaci 2 541 doktorandů a doktorandek technických a přírodních věd, jež nastoupili do 33 doktorských programů na 6 univerzitách ve státě Ohio (USA) mezi roky 2005 a 2009. Jednou z hypotéz, proč tomu dochází, je, že zastoupení žen může ovlivnit přátelskost prostředí. Podrobnosti na webu sciencemag.org.


Posmrtně vydané paměti Bena Barrese

Průkopník v oblasti neurobiologie, obhájce zvyšování zastoupení žen ve vědě, otevřeně transgender osoba. Nejen to je Ben Barres, který zemřel minulý rok na rakovinu. Stal se hrdinou pro osoby z genderových a sexuálních minorit a obecně pro všechny začínající vědkyně a vědce. Jeho posmrtně vydané paměti popisují jeho životní i profesní příběh, v němž přiznává, že během své rané akademické dráhy, kterou absolvoval pod jménem Barbara, zpočátku příliš nereflektoval, že by se přisuzovaný gender promítal do hodnocení výkonů. Když jej jeden profesor obvinil, že využil svého přítele k vyřešení obtížného problému (protože se domníval, že žena by to nedokázala), Barres byl rozčilený zejména kvůli obvinění z podvádění. Jeho pohled se ale po tranzici v roce 1997 změnil: pochopil, že tahle i obdobné epizody mají co dělat s přetrvávajícím sexismem: Zrodil se aktivista. Víc na webu nature.com.


Představa dvou pohlaví je příliš zjednodušující

Nejde jen o chromozomy a přítomnost vaječníků či varlat. Když do hry vstoupí genetika, hranice mezi pohlavími se ještě víc stírá. Navíc, nové metody sekvenování DNA a buněčná biologie ukazují, že téměř každý je do určité míry mozaikou geneticky odlišných buněk, některých s pohlavím, jež neodpovídá zbytku těla. Některé studie dokonce ukazují, že pohlaví každé buňky ovlivňuje její chování prostřednictvím komplikovaných sítí molekulárních interakcí. Tyto objevy příliš nezapadají do světa, kde je pohlaví stále definováno binárně, kde jen málo zemí umožňuje legislativně žít pod označením sexuálně nejednoznačné pohlaví a kde lidská práva a sociální status může být zásadně ovlivněn tím, zda je člověku při narození připsáno ženské nebo mužské pohlaví. Více informací o novinkách v této oblasti bádání na webu scientificamerican.com.