Rovné odměňování žen a mužů v akademické sféře II.

Domů Rovné odměňování žen a mužů v akademické sféře II.


Komunita pro změnu NKC – gender a věda si vás dovoluje pozvat na on-line workshop, který nabídne praktický nácvik práce v prostředí analytického nástroje Logib a volně tak naváže na předcházející workshopy „Férové odměňování žen a mužů v praxi“ a „Gender pay gap v akademické sféře“.

Kdy a kde?

3. 6. 2020, 9:30 – 12:00, platforma ZOOM (odkaz Vám zašleme po registraci)

Co se dozvíte?

Účastníci a účastnice se seznámí s tím, jaká data je třeba mít a jak je zadat tak, aby mohli pomocí nástroje Logib analyzovat odměňování žen a mužů na svém pracovišti. Zvláštní pozornost bude věnována struktuře složek příjmu pro jednotlivé pracovní pozice – zaměříme se na základní tarif, nenárokové složky příjmu či příjmy z grantů. Stěžejní částí workshopu bude samotná analýza dat nástrojem Logib, v rámci níž na modelových datech pro akademickou sféru provedeme účastníky a účastnice celým procesem krok za krokem a to včetně základní interpretace výsledků. Workshop se uskuteční ve spolupráci s projektem 22 % K ROVNOSTI (https://www.rovnaodmena.cz/) a povede ho Dita Jahodová s Helenou Skálovou, které znáte už z minulého úspěšného workshopu.

Jak se přihlásit?

K registraci prosím využijte formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8C4bYD68j0rGz0Idm_xFT-qEsxXbT-qZlNbbRRt73eWkPg/viewform

Po registraci Vám zašleme přístupové údaje k online workshopu.

Společně s našimi hostkami se na Vás těší

Timea Crofony a Pavla Rypáčková