Rozhovor s Danou Adamcovou

Domů Rozhovor s Danou Adamcovou


doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. působí na Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Mendelovy univerzity v Brně. Vystudovala obor Odpadové hospodářství na Agronomické fakultě, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a v roce 2011 získala doktorát v obru Technologie odpadů na této univerzitě. V letech 2008-2010 byla zaměstnána na Ústavu aplikované a krajinné ekologie jako Technická pracovnice pro výuku a v letech 2010-2018 pracovala na tomto ústavu jako odborná asistentka a od roku 2019 zde působí jako docentka. Podílí se na výuce předmětů zaměřených na životní prostředí, odpadové a oběhové hospodářství, udržitelný rozvoj, udržitelnou spotřebu a výrobu. Ve své výzkumné činnosti se zabývá tématy, jako např. bioplasty, skládkami odpadů a jejich vlivem na životní prostředí, kompostováním, gastroodpady, vlivem ohně na půdu, vlivem opadů na životní prostředí, fytotoxicitou a souvisejícím tématy. Velice ji těší a obohacuje práce v rámci týmu, kde se svými kolegyněmi a kolegy řeší zajímavá témata.

Co pro Vás znamená udržitelnost?

Udržitelnost pro mne znamená zodpovědnost, nesobeckost, ohleduplnost a také již i nutnost, v kontextu s realitou a vědeckými poznatky. Ale i obtížnou cestu. Je tvořena řadou dobrých úmyslů, které jsou v některých případech již převáděny ve skutky.

Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, která s udržitelností a globální klimatickou změnou souvisí?

K této oblasti jsem byla vedena již při své výchově mými rodiči a moji tetou, kteří u mě vzbudily zájem o toto téma.  Udržitelnosti jsem se rozhodla více věnovat na základě poznatků a zkušeností, které jsem získala během svého studia oboru Odpadové hospodářství na Mendelově univerzitě v Brně a následně i při svém doktorském studiu na této univerzitě a na mém současném pracovišti Ústavu aplikované a krajinné ekologie.

Mohly byste případně krátce doplnit nějaké novinky z projektu či zajímavosti o projektech, na kterých pracujete?

S naším týmem se věnujeme řadě zajímavých témat, které s udržitelností souvisí. Ráda bych zmínila projekt, který byl podán v součinnosti s kolegyněmi a měly bychom se v rámci jeho řešení zaměřit na předcházení plýtvání s potravinami. Cílem projektu je navrhnout možné cesty zpracování potravinového odpadu ve smyslu principů cirkulární ekonomiky.

Případně, pokud byste měly zájem také odpovědět na následující otázky,

které budou součástí ankety pro veřejnost na sociálních sítích:

Které vědkyně Vás inspirovaly k zájmu o udržitelnost?

doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., která byla mojí vyučující na univerzitě a následně i mojí školitelkou na doktorském studiu. I když již není mezi námi, čerpám z jejích zkušeností a z toho co nám, svým studentům, předala.

Které vědkyně podle Vás přispěly k udržitelnější budoucnosti?

Gro Harlem Brundtlandová