Rozhovor se Soňou Jonášovou

Domů Rozhovor se Soňou Jonášovou


Zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky. Vystudovala agrobyznys na Mendelově univerzitě, studijní stáže absolvovala v Holandsku a Španělsku. V roce 2014 se vrátila do Česka s vizí založit organizaci, která u nás bude prosazovat cirkulární ekonomiku, a tím chránit přírodní i lidské bohatství. INCIEN vede od jeho vzniku v roce 2015. Současně absolvuje doktorské studium Sociální ekologie na Univerzitě Karlově.

Co pro Vás znamená udržitelnost?

Mezisektorovou i mezilidskou spolupráci, která vede nejen k udržení základních, ale i komfortních a radostných podmínek pro bytí na naší Zemi. V udržitelnosti vnímám synergie mezi lidským naplněním a zajištění podmínek pro důstojný život, ale i ohleduplnost k přírodním zdrojům a respektu planetárních limitů. Ekonomická stabilita je doplněk zajišťující udržitelný rozvoj a v ideálním případě i mírových podmínek. Udržitelnost dle mé mínky ale znamená i střídmost a odpoutání od nekrofilní touhy po zisku, nekonečném růstu a moci.

Proč svou práci směřujete právě do této oblasti?

Věřím, že právě v oblasti cirkulární ekonomiky jsme ještě zdaleka nevyužili potenciál, který nám tento koncept nabízí. Mým snem je pozitivně, na základě co nejpřesnějších a dobře interpretovaných dat pomoci klíčovým hráčům, ale i běžným obyvatelům dělat rozumné volby při spotřebě přírodních zdrojů stejně tak jako při hledání cest jejich opětovného využívání a vracení zpět do systému. I proto se této oblasti věnuji jak v osobním, pracovním, tak výzkumném životě.

Které vědkyně Vás inspirovaly k zájmu o udržitelnost?

Jane Goodall je pro mě vzorem lásky k přírodě a všemu živému stejně jako houževnaté ženě odhodlané pro poznání a ochranu přírodního bohatství a diverzity věnovat výzkumu desítky let svého života.

Které vědkyně podle Vás přispěly k udržitelnější budoucnosti?

Právě ona – Jane Goodall. V Českém prostředí například Rut Bízková.