Rozhovor se Zuzanou Harmáčkovou

Domů Rozhovor se Zuzanou Harmáčkovou


 

Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D. se věnuje výzkumu scénářů budoucího vývoje a cest k udržitelnosti na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a ve Stockholm Resilience Centre. Zabývá se otázkami, jakým způsobem se společnost může vyvíjet do budoucna a jaké dopady tento vývoj může mít na přírodní prostředí a kvalitu lidského života. Aktuálně pracuje na projektech v Česku, Zambii a oblastech světa ohrožených suchem (v Brazílii, Senegalu a Španělsku). Koordinuje jednu z klíčových kapitol v hodnotící zprávě IPBES „Nexus assessment“. Zprávu připravuje Mezivládní vědecko-politická platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby při OSN (IPBES) a zaměřuje se na faktory, které ohrožují čtyři oblasti zásadní pro kvalitu života lidí: ochranu biodiverzity, produkci potravin, dostupnost vody a lidské zdraví.

Co pro Vás představuje pojem udržitelnost?

Chápu toto téma jako zcela zásadní pro to, jak my, lidé a celá naše společnost může na této planetě žít v současnosti i jak na ní budou žít budoucí generace. Toto téma je pro mě významné nejen z výzkumného hlediska, ale i z pohledu našeho každodenního života. Udržitelnost je v Česku často spojována s environmentálními otázkami, ale nejde jen o přírodu. Jde hlavně o to, jak skloubit naši kvalitu života s biofyzikálními limity naší existence na této planetě. Udržitelnost je tedy v zásadě hlavně otázkou společenskou a hrají v ní roli i soudržnost či solidarita.

Proč jste se rozhodla ve své výzkumné práci věnovat právě tématu udržitelnosti?

Svou vědeckou dráhu jsem začala studiem ekologie a ochrany prostředí a v oboru mi chyběla společenská dimenze a provázání tématu přírody s lidmi a jejich činností. Právě téma udržitelnosti mi umožňuje věnovat se jak tomu, co je dobré pro prostředí, tak především tomu, co je dobré pro nás, jako lidskou společnost.

Jaká vědkyně v oboru udržitelnosti pro Vás je/byla inspirací?

Vědkyně, která tuto oblast velmi ovlivnila je podle mě Donella Meadows, která se zabývala tím, jak fungují environmentální a společenské systémy kolem nás a kde jsou body působení, kterými fungování těchto systémů můžeme účinně ovlivnit.

Současná vědkyně, která toho pro udržitelnost hodně udělala, je pro mě Line Gordon, která vede Stockholm Resilience Centre, výzkumný ústav, který se zabývá udržitelností. Podařilo se jim zviditelnit otázky udržitelnosti ve společnosti, navázat spolupráci s politiky a získat zastoupení v poradních orgánech, které ovlivňují nastavení politik v této oblasti.