Rozhovor s dr. Vierou Straškrabovou

Domů Rozhovory Rozhovor s dr. Vierou Straškrabovou


RNDr. Věra Straškrabová, DrSc.

„Chtěla jsem studovat jevy, které se v přírodě skutečně vyskytují.“

RNDr. Viera Straškrabová, DrSc.

„Kuchala jsem žáby“
Začalo to starobylými knihami typu Jak se stát přírodozpytcem, naučnou knihou o anatomii živočichů a pitváním obojživelníků, pokračovalo zájmem studovat vliv hormonů na živočišnou fyziologii a pak zkoumáním anaerobního metabolismu svalu švába amerického v laboratorních podmínkách. Nakonec se v prvním ročníku studia na Biologické fakultě Univerzity Karlovy začala věnovat ekologii vodních organizmů a studiu jejich funkcí v ekosystémech. U vody už zůstala. Jak sama říká, vědecká práce ji baví.

Viera Straškrabová je zakladatelkou ve světě vysoce uznávané české školy mikrobiální ekologie vody a výčet jejích aktivit a vědeckých úspěchů je skutečně úctyhodný. Napsala desítky odborných článků a publikací, editovala pět sborníků, vedla řadu českých i mezinárodních projektů a dalších se účastnila jako spoluřešitelka. Organizovala několik mezinárodních konferencí nebo jejich sekcí, byla a je také členkou řady expertních a vědeckých komisí a českých i mezinárodních společností. Byla předsedkyní české sítě dlouhodobě sledovaných ekosystémů, podílela se na založení Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V 90. letech 20. století se stala ředitelkou Hydrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. V obou zmíněných institucích dodnes působí.

Tajemná limnologie a mikrobiální smyčka
Problematika mikroorganismů, bakterií a jejich vztahů v jezerech a nádržích byla v Československu na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého stolení nová. „Údolní nádrže se teprve začínaly ve velkém počtu budovat, o jejich fungování však nebylo mnoho známo,“ konstatuje Viera Straškrabová. Také proto se ve svém výzkumu zaměřila právě na oblast přehrad a vodních nádrží.

Podle prof. Františka Sehnala, ředitele Biologického centra AV ČR, v.v.i., Viera Straškrabová „významně přispěla k pochopení funkce tzv. mikrobiální smyčky ve vodních ekosystémech jako jednoho ze zásadních článků potravního řetězce.“ Mikrobiální smyčka je proces, kdy se organické látky uvolněné z metabolismu organismů nebo jejich mrtvých těl vracejí zpět do potravní sítě prostřednictvím bakterií.

Viera Straškrabová vypracovala řadu posudků týkajících se samočistění údolních nádrží a prognóz vývoje kvality vody v nových nádržích. Působila jako soudní znalkyně v oboru vodního hospodářství a mikrobiologie vody a během své práce se zasadila o využití a zavedení nových technik a metodických přístupů v oblasti vodní mikrobiologie a stanovení diverzity vodních bakterií.

Cílevědomost a pokora
„Aktivita, vitalita a elán Dr. Straškrabové jsou příkladné. Její cílevědomost je obdivuhodná,“ pokračuje v laudatiu František Sehnal. Viera Straškrabová pouze dodává: „Za vzbuzení svého zájmu o biologii vděčím svým rodičům. V mé práci a zaměření mi dále pomohli moji učitelé a starší kolegové, docent Hrbáček, profesor Blažka a ‚guru‘ H. W. Jannasch. Mnoho jsem se také naučila a stále učím v interakci se studenty. Tyto kontakty jsou pro mne velmi důležité.“