Angela Saini: anotace

Domů Angela Saini: anotace


Mnozí vědci od dob Charlese Darwina považují ženy za fyzicky i intelektuálně podřadné pohlaví. Tento diskurz v některých odvětvích biologie a psychologie přetrvává dodneška. Hlavním tématem zkoumání Angely Saini jsou předsudky vůči ženám ve vědě. Během své přednášky na 5. národní konferenci o genderu a vědě nastíní výsledky nových výzkumů mezipohlavních rozdílů, které mění naše dosavadní smýšlení o pohlaví.


Angela Saini vystudovala technický obor na Oxfordské univerzitě. Druhý magisterský titul získala v oboru věda a bezpečnost na Katedře bezpečnostních studií na univerzitě King’s College London.

Její poslední kniha Inferior: How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story, vydaná v roce 2017 v nakladatelství Fourth Estate, se stala knihou roku Physics World Book of the Year. Angela Saini spolupracuje s britskou veřejnoprávní stanicí BBC. Její příspěvky vycházejí v časopise New Scientist a v denících Guardian, TheTimes, Science, Cell, Wired, Wallpaper, Vogue, GQ a dalších.

Další podrobnosti na webu Angely Saini.

Zpět na program 5. národní konference o genderu a vědě.