Seminář k genderovým aspektům v evropském výzkumu

Domů Seminář k genderovým aspektům v evropském výzkumu


Seminář je určen všem, kteří mají zájem dozvědět se, jak může pozornost genderovým tématům přispět ke kvalitě a relevanci výzkumu a inovací – výzkumným pracovníkům a pracovnicím, národním kontaktním bodům, expertům a evaluátorům.


Kdy: 25. 10. 2017 | 9:00 – 12:00
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6


Seminář přinese přehled toho, kde je v Horizontu 2020 potřeba věnovat genderovým otázkám pozornost a jak to udělat. Seminář nabídne praktický návod na to, jak mohou být společenské a uživatelské perspektivy integrovány do výzkumu tím, že budou reflektovány biologické a sociokulturní rozdíly mezi ženami a muži a jak tato reflexe může zvýšit relevanci a robustnost vědeckých poznatků a vyvíjených technologických řešení.

 Seminář povede Katrien Van der Heyden, konzultantka přední evropské agentury Yellow Window, která poskytuje tréninky jak Evropské komisi, tak univerzitám a výzkumným institucím.

Více k programu a registraci zde.