Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Domů Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)


Na semináři dne 15. 11. 2016 zástupce a zástupkyně MŠMT představili věcné zaměření výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která byla vyhlášena na začátku listopadu 2016. Výzva a všechny dokumenty pro žadatele jsou uveřejněny zde.


Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků a pracovnic výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje. Zároveň by výzkumná organizace (příjemce) měla v průběhu řešení projektu usilovat o získání ocenění „HR Award“. Součástí projektu jsou také aktivity spojené s podporou genderové rovnosti v instituci.