Seminář: Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy

Domů Seminář: Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy


Obsah a metody vzdělávání mohou být (a často jsou) genderově zatíženy. Cílem semináře bylo identifikovat rizikové oblasti formálního a neformálního kurikula a ukázat postupy, které lze použít k odhalení a odstranění genderových stereotypů. Genderové rovnosti ve vzdělávání lze dosáhnout pouze prostřednictvím kombinace zásahů do různých stránek vzdělávacího procesu.


Seminář vedla doc. Irena Smetáčková, Ph.D., která je zároveň autorkou metodiky, jež poskytuje praktický návod, jak začlenit genderovou dimenzi do výuky a kurikula.