(S)expertiza – O výzkumu sexuality a akademické kariéře

Domů (S)expertiza – O výzkumu sexuality a akademické kariéře


Jak lze zkoumat „lokální“ téma v mezinárodním prostředí? Proč je důležitá mobilita v sociálních vědách? Jak se protínají odborná a sociální relevance tématu s marginalitou, prekarizací a vědeckým úspěchem?

Kateřina Lišková se dlouhodobě věnuje výzkumu  sexuality a genderu, nově v kontextu expertizy, přesněji československé expertizy par excellence: lékařské sexuologie v období státního socialismu.

Všeobecně se má za to, že život za komunistů byl šedivý a že ani věda nestála za moc. Příklad sexuologie tato klišé vyvrací.

Expertní vědění o sexualitě u nás po druhé světové válce jen vzkvétalo a přinášelo vědecké poznání o sexu obyčejným lidem i komunistické vládě. Sexuologové psali a promlouvali o ženském orgasmu a jak moc je jej třeba, o mužské homosexualitě a proč má být dekriminalizována, a to už během 50. let, často dlouho před tím, než se tato témata otevřela vědcům na Západě.

„Sexpertíza“ cestovala mezi sexuology a dalšími odborníky, ministerskými úředníky a běžnou populací a ve výsledku formovala sebepojetí lidí a jejich intimní životy.

Chápání sexuality (a žen a mužů coby jejích nositelů) se proměňovalo během čtyř komunistických dekád spolu s charakterem režimu. Skrze pochopení toho nejintimnějšího, tedy sexuality, můžeme nahlédnout to nejveřejnější, tedy stát.

„Sex se zdá být tou nejintimnější věcí na světě. Je ale formován zvenčí: experti prostřednictvím svých promluv nebo vlády skrze své politiky určují, jaký sex a s kým máme a smíme mít a jak při tom všem rozumíme sami sobě. Sex je v tomto smyslu veřejná záležitost. Zkoumání sexuality v dobách nedávno minulých odhalí mnoho o charakteru společnosti tehdy a povaze akademického výzkumu dnes.“

Kateřina Lišková, Ph.D. je socioložka, přednáší na oborech genderová studia a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se zaměřuje na otázky genderu, sexuality a sociální organizace intimity, zkoumá rovněž vzdělávání v kontextu genderu a etnicity. Je úspěšnou řešitelkou evropského výzkumného projektu Constructing Sexuality and Gender in Czechoslovak Sexological Discourses during Communism (1948-1989) v rámci Marie Curie International Outgoing Fellowship – European Commission FP7.

V současné době působí na Technische Universität Berlin jako Marie Curie Visiting Scholar. Pracovala jako Visiting Scholar na Columbia University a New York University v New Yorku, jako Fulbright Scholar působila na New School for Social Research a jako fellow na Imre Kertész Kolleg v Německu.

Přednášela na několika amerických a britských univerzitách, publikovala v zahraničních monografiích vydaných nakladatelstvími Routledge, SAGE, Palgrave a Blackwell a v žurnálech jako Sexualities či History of the Human Sciences. V Česku jí vyšla kniha Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie (Sociologické nakladatelství, 2009), je rovněž spoluautorkou knih S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých (Sociologické nakladatelství, 2010) a  Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti (Portál, 2015).