Nová kniha: Sexual Liberation, Socialist Style…

Domů Nová kniha: Sexual Liberation, Socialist Style…


Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989

Socioložka Kateřina Lišková vydala knihu, která popisuje vývoj bádání a společenského diskurzu o sexualitě. Zatímco 50. léta představovala v této oblasti období progresivní, normalizace přinesla návrat ke konzervatismu. Kniha je k zakoupení na Amazonu. Také se můžete podívat na záznam naší výroční přednášky, kde Kateřina Lišková hovořila právě o tom, jak experti a expertky z různých oborů ovlivňovali veřejný diskurz, rodinnou politiku a další intimní stránky života obyvatel socialistického Československa.