Seznamte se s výzvami asistivních technologií

Domů Seznamte se s výzvami asistivních technologií


Letošním tématem Noci vědců (a vědkyň) je Člověk a robot. Nejslavnějším českým robotem je robot Pepa, který pomáhá lidem aktivně stárnout. NKC – gender a věda se proto rozhodlo v rámci svého zapojení do již 17. ročníku NVV zaměřit na oblast asistivních technologií. 

Pomocné neboli asistivní technologie (AT) slouží ke zlepšení funkčních a duševních schopností osob se speciálními potřebami, jako jsou lidé v seniorském věku, lidé s chronickým onemocněním nebo lidé se zdravotním znevýhodněním. Ačkoliv možnosti, které těmto skupinám poskytují, nikdy nebyly větší, existuje řada výzev, které je v oblasti AT třeba překonat.
Ať již jde o nedostatečnou orientaci na seniorky a seniory, pro které je uživatelská náročnost AT příliš vysoká, či nezohlednění odlišných potřeb handicapovaných žen a mužů, výsledkem je nižší přínos AT pro populaci, ale i nárůst rizika sociálního vyloučení a prohlubování společenských nerovností. Bez zajištění účinného začlenění kritérií jako je věk, gender nebo handicap do vývojového procesu AT může být udržován status quo, který dále znevýhodňuje již znevýhodněné.
O tom, proč je ve vývoji asistivních technologií potřeba různorodost, jaké mohou být nezamýšlené důsledky stejnorodého výzkumu a co s tím můžeme dělat, budou v online diskusi Výzvy asistivních technologií NKC – gender a věda 27. 11. v 17.00 debatovat vedoucí oddělení Biomedicíny a asistivní technologie na ČVUT prof. Olga Štěpánková, odborník na asistivní technologie pro zrakově postižené Jan Šnyrych a advokátka v oblasti technologií Monika Mareková.

KDY:  27. 11. 2020 od 17.00
KDE: Zoom (přihlašovací údaje vám zašleme po registraci)
Registrační formulář: Registrace byly uzavřeny. Děkujeme za zájem.
Záznam akce naleznete zde.


Hrazeno z projektu Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017-2020, reg. č. LTI17013 podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci podprogramu INTER-INFORM, programu INTER-EXCELLENCE.