Únorový špek

Domů Únorový špek


Česká republika chce být zemí budoucnosti, začíná článek o nové inovační strategii, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá premiér Andrej Babiš.

Premiér Babiš má pravdu v tom, že „disponujeme mimořádným znalostním potenciálem“, ale o tom, že velký potenciál žen vědkyň není plně využit, už nepadlo ani slovo. Jak chce Strategie splnit záměr „zařadit Českou republiku do roku 2030 mezi nejinovativnější země Evropy“, když se s odstraňováním nerovností mezi muži a ženami nehodlá zabývat?