Srpnové knižní tipy

Domů Srpnové knižní tipy


Demytizace menopauzy, dlouhodobě nepochopené a trivializované životní fáze

Jakou roli sehrála menopauza ve formování civilizace? A jak se měnilo její společenské vnímání od pravěku do dneška? Historička Susan Mattern ve své knize The Slow Moon Climbs: The Science, History, and Meaning of Menopause přináší řadu nových poznatků a vyvrací některé mýty spojené s touto dlouhodobě nepochopenou životní fází. Zaměřuje se především na zemědělské komunity, ve kterých přežití rodiny často záviselo na reprodukčně postproduktivních ženách. Teprve kolem roku 1700 začali lidé vnímat menopauzu jako nebezpečnou patologickou poruchu, jako nemoc, která by měla být léčena.