STEMM Equality Congress

Domů STEMM Equality Congress


Tento rok se urodilo, a tak zveme ještě na jednu událost. Ve dnech 11. – 12. října 2018 se v Amsterodamu uskuteční konference, zaměřená na intersekcionalitu rovnosti, diverzitu a inkluzi v oblasti politik, praxe a spolupráce ve vědě a technice. Mezi zvanými hosty konference se můžete těšit na Marcelu Linkovou, Curta Rice, zástupkyni Evropské platformy vědkyň, zástupce britské iniciativy Athena SWAN, ředitele Švýcarské národní grantové agentury a mnoho dalších. Viz web.