SWG GRI: Potřebujeme více talentovaných lidí

Domů SWG GRI: Potřebujeme více talentovaných lidí


Poradní skupina pro gender ve výzkumu a inovacích (SWG GRI), jejíž předsedkyní je vedoucí NKC – gender a věda Marcela Linková, minulý týden zveřejnila poziční dokument o doporučeních pro budoucnost rovnosti žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Ta staví na analýzách současného stavu implementace genderově rovných opatření a podporují nedávno přijatou Evropskou strategii pro rovnost žen a mužů 2020–2025 a stanovisko ERAC k budoucnosti ERA.

V současnosti statistika She Figures 2018 uvádí, že ženy tvoří téměř polovinu studujících v doktorských programech (47,9% v roce 2016 ve srovnání s 45,9% v roce 2007), ale představují pouze asi jednu třetinu výzkumných pracovníků (33,4% v roce 2016 oproti 33% v roce 2012 a 30% v roce 2006). Ve většině zemí navíc počet žen, které získaly titul PhD., rostl v porovnání s mužskými absolventy napříč obory STEM (věda, technika, inženýrství a matematika) výrazně pomaleji. Ženy tak např. tvoří pouze 21% PhD. absolventů v oboru informačních a komunikačních technologií, 29% ve strojírenství, ale 68% v oblasti vzdělávání. Na vyšších akademických pozicích ženy zastupovaly v roce 2016 pouze 23,7% profesorských míst, což znamená zhruba 5% nárůst v období 11 let. Míra změny, zejména na vyšších a rozhodovacích pozicích, je tak podle pozičního dokumentu SWG GRI velmi nízká.

Systematické překážky v organizaci a kultuře výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) i nadále přetrvávají. Jinými slovy – k zaručení úspěchu talent sám o sobě nestačí. Četné faktory – vědomé a nevědomé, kulturní a institucionální – způsobují, že ženy musí čelit překážkám, jimž jejich mužští kolegové nečelí, nebo jim čelí jen v podstatně nižší míře.

Jedním ze závěrů SWG GRI je tedy celková potřeba většího počtu talentovaných lidí, pročež je důležité pracovat na udržení žen ve STEM oborech. Dále je podle ní kritické, aby tvůrci politik a evropští stakeholdeři byli v rámci aktivit na potírání genderových nerovností transparentní. Jedině tak ženy povzbudíme k setrvání v systému VaVaI a v důsledku zamezíme produkci jednotvárných výsledků výzkumu, jež neprospívají všem segmentům společnosti stejně.

Více o doporučeních Poradní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích naleznete přímo v pozičním dokumentu.