Systém financování vysokých škol může podpořit genderovou rovnost a inkluzi

Domů Systém financování vysokých škol může podpořit genderovou rovnost a inkluzi


Nová studie, kterou zveřejnila Evropská komise, analyzuje zavádění systémů financování vysokých škol podle výkonnosti a hodnotí také jejich dopad ve 27 členských státech EU. Jedním ze zjištění je, že dohody o výkonnosti a další nástroje financování vysokých škol mohou podporovat genderovou rovnost a také inkluzi.

Inkluze se zde promítá do cílů, které se týkají dostupnosti vysokoškolského vzdělávání pro studenty z menšin, mentoringu a podpory znevýhodněných studujících, podpory rovných příležitostí, genderové rovnosti, inovací ve výuce a zlepšení kvality výuky. Studie uvádí jako příklady zemí, které využívají tento přístup při financování vysokých škol, Nizozemsko, Německo − Berlín, Chorvatsko, Lucembursko a Dánsko.

Celou zprávu Evropské komise nazvanou Závěrečná zpráva studie o stavu a účinnosti vnitrostátních systémů financování vysokoškolského vzdělávání na podporu iniciativy evropských univerzit najdete zde.