Novinky

Jedna velikost nesedí všem: Díl 2.

V minulém čísle newsletteru NKC jsme vám poprvé představily rubriku Jedna velikost nesedí všem, jejímž cílem je přiblížit problematiku tzv. genderové dimenze ve výzkumu. Tato problematika se týká jednostrannosti vyvíjených technologií, postupů či léků, jelikož se při sběru dat a vyhodnocování výsledků často pracuje s údaji relevantními pro muže, nikoli pro ženy. V důsledku této jednostrannosti vznikají inovace, které ženy mohou nejen uživatelsky znevýhodňovat, ale i zdravotně ohrožovat. Rubrika Jedna velikost nesedí všem si klade za cíl na...

Jedna velikost nesedí všem: Díl 1.

Novým přírůstkem v newsletteru NKC je rubrika Jedna velikost nesedí všem, věnující se genderu v obsahu výzkumu. Co vlastně „gender v obsahu výzkumu“ znamená, ptáte se? Představte si vývojáře, jenž se snaží vytvořit kardiostimulátor, který budou používat ženy i muži. Zdá se samozřejmé, že ve vývojovém procesu budou zahrnuta obě pohlaví. Bohužel se ukazuje, že při sběru dat i vyhodnocování výsledků se často přehlíží existence žen, a vyvinuté technologie, postupy i léky nejsou tak úplně pro všechny,...