Novinky

Genderové aspekty otevřené vědy

Mají otevřený přístup a otevřené inovace něco do činění s genderovou rovností? Odpověď na tyto otázky hledal workshop zorganizovaný námi koordinovaným projektem z Horizontu 2020 GENDERACTION. Marcela Linková Cílem workshopu, který jsme uspořádaly v Bruselu, bylo otevření diskuse o tom, zda je genderová perspektiva a zastoupení žen relevantní pro otázky, které se řeší pod hlavičkou otevřené vědy a otevřených inovací. Mnoho dřívějších studií, které tvrdily, že mezi samci a samicemi, případně muži a ženami, existují...