Novinky

Evropská Unie rovnosti se týká i výzkumu a inovací

Ve čtvrtek 5. března 2020 představily komisařky Helena Dalli a Věra Jourová strategii genderové rovnosti na léta 2020 až 2025. Strategie se dotkne i nového unijního rámcového programu Horizont Evropa.7 Už vystoupení generálního ředitele pro výzkum a inovace Evropské komise Jean-Eric Paqueta na loňské konferenci finského předsednictví New pathways to gender equality in research and innovation in the European Union dalo tušit, že se téma rovnosti, uplatnění žen ve výzkumu a inovacích a genderové dimenze do dalšího...