Novinky

Mentoring: Hledal jsem někoho, kdo prorazil v zahraničí

Úryvkem rozhovoru s Patrikem uzavíráme mentoringové okénko. Knihu Mentoring: co v příručkách nenajdete jsme slavnostně přivítali 13. prosince v Kavárně Galerie Langhans a věříme, že bude inspirací nejen pro budoucí mentees, ale také jejich mentory a mentorky. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník programu! Patrik se studiem společenskovědního oboru připravoval na kariéru v komerční sféře a s myšlenkou vyučovat na střední škole si jen pohrával. Okolnosti tomu však chtěly a nyní je s výukou neoddělitelně...

Potřebovala jsem průvodkyni českou akademickou krajinou

Přinášíme úryvek z dalšího rozhovoru z knihy Mentoring: co v příručkách nenajdete, tentokrát s přírodovědkyní Magdalenou, která si v našem mentoringovém programu vyzkoušela hned dvě role – mentees i mentorky. S Magdalenou hovořila Kateřina Cidlinská. Jaká byla tvá hlavní motivace pro přihlášení se do mentoringového programu? V zahraničí jsem se s několika lidmi bavila o směřování mojí kariéry a již tenkrát mi někdo z nich radil, abych si našla mentora. I moje zahraniční školitelka měla svou mentorku pro otázky...

Chemici o rovnosti: Vojtěch Spiwok

Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., se narodil v roce 1977 v Praze, kde v roce 2006 získal doktorát na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v oboru biochemie. O pouhé tři roky později se stal docentem na Ústavu biochemie a mikrobiologie tamtéž. V současnosti se věnuje molekulárnímu modelování ve skupině profesorky Blanky Králové, s níž jsme vedly rozhovor v minulosti, a můžete si jej přečíst zde. Zabýváte se molekulárním modelováním, tedy počítačovým zpracováním...

Mentoring: Přesná odpověď na moji situaci

Zdislava působí na vysoké škole a baví ji jak věda, tak smysluplná výuka, kterou bere nejen jako nedílnou a důležitou součást práce vysokoškolské pedagožky, ale také jako podmínku udržení kontinuity oboru. Své vědecké poznatky aplikuje v práci s klienty ve své poradenské praxi a toto prolínání vědy a jejích praktických dopadů je pro ni ideální kombinací. Během dvou rodičovských dovolených však Zdislava z vědy trochu „vypadla“ a návrat do akademického prostředí pro ni nebyl procházkou růžovou zahradou. Co...

Mentoring: Díky mentoringu (asi) dodělám doktorát, ve vědě ale zůstat nechci

Karin je studentkou doktorského studia politologie. Politika pro ni není jen předmět studia, ale i způsob života. Je veřejně aktivní, zapojuje se do debat na sociálních sítích, v minulosti publikovala komentáře v některých českých médiích. Jejími oblíbenými tématy jsou česká i světová politika, sociální otázky a genderová rovnost. Nyní pracuje na ministerstvu na pozici vedoucí oddělení. Mezi její záliby patří vedle politiky také sci-fi a fotbal. Měla jsi už nějakou zkušenost s mentoringem, než ses přihlásila do našeho...

Chemici o rovnosti: Radek Škarohlíd

Ing. Radek Škarohlíd se narodil v roce 1987 v Praze. V roce 2013 absolvoval Fakultu technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde od roku 2013 pokračuje v doktorském studiu. Působí na Ústavu chemie ochrany prostředí v pracovní skupině Technologie pro ochranu životního prostředí. Ve svém výzkumu se zabývá metodami charakterizace hydrodynamických parametrů horninového prostředí, matematickým modelováním hydrodynamických procesů v horninovém prostředí a sanačními technikami kontaminovaných zemin, speciálně pak technikou in situ chemické...

Nemůžu zablokovat lepšího vědce tím, že se bude starat o moje děti

Rozhovor s Janem Mernou Na podzim letošního roku vyjde v rámci projektu TRIGGER kniha rozhovorů s chemiky, kteří působí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Navazuje na předchozí knihu rozhovorů s vědkyněmi z téže školy, která představila vědkyně a výzkumnice různých generací i oborového zaměření, jejichž přístup k vědecké a pedagogické činnosti by mohl sloužit jako vzor pro začínající vědkyně. Připravovaná kniha zachycuje způsoby, jimiž se vědci a výzkumníci vztahují k otázkám genderové rovnosti či...