Tipy na čtení

Domů Tipy na čtení


I nyní vám u příležitosti publikace našeho newsletteru přinášíme několik čerstvých tipů ke čtení.

Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová
„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století
Cílem autorek je představit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století; ukázat zastoupení a pracovní výsledky žen v různých vědních oborech, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo sladění pracovního a osobního života. Vydalo nakladatelství Academia.

Caroline Criado Perez
Neviditelné ženy: Jak data a výzkumy utvářejí svět pro muže
V polovině března vydalo nakladatelství Host publikaci Neviditelné ženy Caroline Criado Perez. Autorka v knize zkoumá příčiny genderové nerovnosti v domácnostech, na pracovištích, v lékařských ordinacích, politice i dalších oblastech. Kniha postavená na stovkách studií z celého světa a napsaná s energií, vtipem a jiskřivou inteligencí je průlomovým, nezapomenutelným čtením, které změní váš pohled na svět. Autorka mimochodem dlouhodobě vydává stejnojmenný newsletter Invisible Women. Doporučujeme obojí.

Tip k poslechu:
Podcast Akademie věd ČR
Podcast AV ČR nabízí řadu profilových rozhovorů s vědkyněmi, z nichž spousta vede týmy  a výzkumy různorodých oborů. Nejaktuálnější díl tvůrci natáčeli se Zuzanou Harmáčkovou, vedoucí oddělení sociálně-ekologické analýzy v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR  Czech Globe, kde hovořili mimo jiné o cestách k udržitelné budoucnosti. Díly jsou dostupné na všech podcastových aplikacích.

Čtení k řešení genderově podmíněného násilí v instituci:

  • Na konci roku 2023 vyšla publikace Ombudsosoby a osoby v obdobném postavení: Doporučení pro vysoké školy. Jde o užitečný materiál ve věci ustanovování ombuds pozic na VŠ. Najdete v ní informace týkající se zakotvení a obsazování funkce, financování nebo třeba doporučení o expertním profilu ombudsosoby, pracovní náplně a způsobu vyřizování podnětů.
  • Ke čtení nabízíme Zprávu o činnosti vobdobí květen 2022 – prosinec 2023 ombudsmana DAMU Petra Poláka. Zpráva je užitečným vhledem do agendy, činností a pracovní náplně ombuds funkce. Najdete v ní informace o povaze a množství řešených případů v konkrétní instituci nebo doporučení ke zlepšení institucionálních opatření.
  • V nakladatelství Karolinum vyšla kniha doc. Mgr. Kateřiny Zábrodské, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR s názvem Prevence šikany na pracovišti: průvodce pro vysoké školy. Publikace je souborem odborných a prakticky aplikovatelných informací o šikaně na vysokých školách.