Úspěšné ženy ve vědě

Domů Úspěšné ženy ve vědě


Mezinárodní den žen a dívek ve vědě slavíme dnes už pošesté. Tématem letošního roku se staly úspěchy vědkyň a výzkumnic v roce 2020. Díky  zapojení celé řady institucí i jednotlivců jsme upozornily na několik desítek žen z celého světa a širokého spektra oborů, které svými objevy, výzkumy i prvenstvími dokazují, že #ZenyVeVede nehrají žádné druhé housle, a že plýtvat jejich potenciálem je škoda nás všech. 

Cílem kampaně bylo připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Té se totiž ženy celosvětově věnují v méně než 30 %.  „Nerovnost postavení mužů a žen ve vědě se odráží v počtu publikací, v oceňování a zejména v oblasti financování. Ženy a dívky patří do vědy! Stereotypy ale odvádí ženy z vědeckých oborů. Je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací. Pokud nebude víc žen v oborech přírodních a technických věd, bude svět i nadále utvářen muži a pro muže a potenciál žen zůstane nevyužitý. Musíme proto zajistit, aby dívky měly možnost studovat obory, v nichž vidí své budoucí uplatnění: například programování, strojařství, cloudové technologie, robotika nebo zdravotnictví,“ řekl ku příležitosti MDŽD ve vědě 2021 generální tajemník OSN, António Gutteres.

NKC – gender a věda proto ve své letošní kampani ukázala, že ženy napříč vědeckými obory excelují navzdory genderovým překážkám i pandemii koronaviru. Na jejím zastavení se navíc aktivně podílely, jak dokládá jeden ze sdílených úspěchů farmakoložky Kathrin Jansen, které se jako jediné osobě na světě podařilo prosadit očkování lidí vakcínou, která je založena na použití mRNA. Naše kampaň ovšem nepřipomněla jen bojovnice proti koronaviru,  upozornila také na historičky, socioložky, fyzičky, chemičky, lékařky, astronomky a mnohé další.

[easy-image-collage id=22470]

 

Tyto ale i další vědkyně s námi navíc sdílely, který úspěch v loňském roce považují ony za největší. „Uplynulý rok byl pro naši kliniku, která je svou specializací kardiologická, naprosto výjimečný. Náš personál se musel věnovat pacientům s nemocí COVID-19, kdy na klinice místo arytmologického oddělení je covidová jednotka. Za úspěch proto považuji, že se nám podařilo nakonec dohnat výkony a udržet i specializované programy: péče o pacienty po transplantaci srdce, implantace chlopní katetrizační cestou či speciální program myokarditid a střádavých onemocnění. I v této nelehké situaci se nám loni podařilo získat nejvyšší počet RIV bodu za publikace na klinice,“ řekla pro kampaň #ZenyVeVede prof. Lenka Špinarová.

Jí ale i všem ostatním, kdo nám pomohl se splněním našeho letošního cíle – ukázat, že ženy do vědy patří a bez jejich úspěchů se neobejdeme, děkujeme a již se těšíme na příští ročník! V případě, že máte návrhy na jeho téma, neváhejte se s námi spojit na e-mailové adrese nkc(at)soc.cas.cz.

O dalších úspěších žen ve vědě se dozvíte na našem Facebooku.