Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P

Domů Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P


Kdy: 25. června, 9:30 – 15:00     Kde: Zoom

Školení projektu GenderSAFE se věnuje řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvinutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politiky.

Účastnictvo získá přehled o hlavních politických rámcích a prioritách EU zaměřených na řešení genderově podmíněného násilí ve vysokém školství a výzkumu, seznámí se s konkrétními kroky a inspirativními postupy, které již byly v jiných evropských institucích zavedeny.

Před samotným školením doporučujeme účastníkům a účastnicím, aby se seznámili*y s relevantními politikami ve svých institucích.

Registrační formulář zde


Cíle školení:

  • Porozumět pojmům souvisejícím s genderově podmíněným násilím a pochopit jeho dopad v akademickém prostředí.
  • Seznámit se s výskytem genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a poukázat na jeho specifické rysy.
  • Porozumět tzv. modelu 7P projektu UniSAFE (prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politika), který představuje komplexní přístup k řešení genderově podmíněného násilí ve vysokoškolských a výzkumných institucích.
  • Získat informace o osvědčených a inspirativních postupech při vytváření a zavádění institucionálních politik za účelem řešení genderově podmíněného násilí, které již některé evropské vysoké školy a výzkumné institutce přijaly, právě za pomoci využití modelu 7P.

Pro koho je školení určeno?

  • Osobám, které mají v instituci na starosti agendu rovnosti.
  • Pracovníkům a pracovnicím v oblasti lidských zdrojů.
  • Týmům pro realizaci plánu genderové rovnosti.
  • Pracovníkům a pracovnicím v oblasti sociálního bezpečí, kontaktním osobám a ombudsosobám.
  • Osobám, které jsou odpovědní za agendu řešení genderově podmíněného násilí.
  • Školitelkám a školitelům na téma genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí.

Školení je určeno především těm, kteří jsou v počáteční fázi vytváření a zavádění opatření pro řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí.  Vzhledem k omezenému počtu míst budou upřednostněny právě osoby z institucí v počátečních fázích vytváření a zavádění opatření pro řešení genderově podmíněného násilí v rámci jejich instituce.

Přednost budou mít také osoby ze zemí účastnících se programu Horizont Evropa, přičemž zvláštní pozornost bude věnována přihlášeným ze „zemí s rozšířenou působností“, jak je definuje Evropská komise. Děkujeme za pochopení.

Představení školitelky:

Mgr. Eva Oliva vystudovala etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především studiem genderových sociálních rolí a konstrukcí maskulinních identit.

Pracuje v Národním kontaktním centru – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR jako genderová expertka a lektorka. Ve své práci se zaměřuje na institucionální prevenci a řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a genderové audity ve vysokém školství a výzkumu.