Už více než 400 lidí spolupracuje v Komunitě pro změnu

Domů Už více než 400 lidí spolupracuje v Komunitě pro změnu


NKC se v rámci Komunity pro změnu věnuje pomoci a podpoře vědeckovýzkumných a vysokoškolských institucí. Ke konci letošního roku se intenzivně zabývá zejména přípravou a zaváděním plánů genderové rovnosti v rámci programu Horizont Evropa. Od začátku roku 2022 je totiž plán genderové rovnosti podmínkou k tomu, aby se žadatelské instituce – tedy veřejné instituce, výzkumné organizace a vysokoškolské instituce – mohly ucházet o výzvy v rámci programu Horizont Evropa.

Expertky Gabriela Langhammerová a Markéta Brabcová z NKC poskytují institucím konzultace a poradenství a vedou workshopy zaměřené na to, jak správně sestavit plán genderové rovnosti, aby splňoval všechny náležitosti a zároveň byl individualizovaný pro jednotlivé instituce. Plán genderové rovnosti ve spolupráci s NKC a Komunitou pro změnu v listopadu tohoto roku schválilo a zveřejnilo například České vysoké učení technické v Praze.

V říjnu 2021 jsme v rámci Komunity pro změnu zorganizovaly webinář o práci s GEAM TOOL – nástrojem k provedení genderového auditu a monitoringu. Praktický workshop pro členky a členy Komunity pro změnu byl určen k seznámení se samotným nástrojem GEAM TOOL a také s tím, jak jej mohou instituce dále využívat. Přednášející byli Sergi Torrado a Jörg Müller ze španělské Universitat Oberta de Catalunya. Nástroj je k dispozici také v českém jazyce.

Začátkem roku 2022 odstartují školicí moduly, které zpracovalo NKC k vybraným oblastem genderové rovnosti ve vědě a výzkumu. Školení budou dostupná zdarma a online, po jejich úspěšném absolvování bude možné získat osvědčení. Školení se zaměřují například na plány genderové rovnosti, program Horizont Evropa, ale také obecně na koncepty genderové rovnosti a na situaci v české vědě a na vysokých školách.

Komunita pro změnu se stále rozrůstá, aktuálně čítá přes 400 členek a členů. Rozsáhlá členská základna nám umožňuje efektivní spolupráci a výměnu zkušeností i sdílení dobré praxe v otázkách genderové rovnosti. Pokud máte zájem stát se členkou či členem Komunity pro změnu, zapojte se zde https://genderaveda.cz/plany-genderove-rovnosti/pridejte-se/