Vánoční brunch Komunity pro změnu

Domů Vánoční brunch Komunity pro změnu


Letošní čtvrtý workshop Komunity pro změnu měl tentokrát formu předvánočního brunche. Tématem byl úvod do vytváření a zavádění politik pro řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Setkání se konalo v pondělí 11. 12. 2023 v prostorách Vily Lanna. 

Během workshopu byl v první řadě prostor pro prohloubení teoretických a praktických poznatků při přípravě institucionálních politik. Diskutovalo se o pozici ombudsosob v instituci a jejich ukotvení i o tom, že je potřeba tuto praxi sladit. Tematizovaly se také výstupy centrálních rozvojových projektů, které přinesly výstupy v podobě metodických materiálů. Nedílnou součástí diskuse bylo sdílení dobré i špatné praxe. Druhou část setkání tvořil samotný brunch, kde byl prostor pro networking a neformální sdílení členek a členů KpZ.